Извозваме глидери

Глидерите са тежки почти колкото чугунените радиатори ,но това не пречи да ги изнасяме с лекота. В повечето случай на адрес … Продължете с четенето на Извозваме глидери